English
  Sách mới
sách mới tháng 07 năm 2009
 
Nhan đề: 1500 câu hỏi trắc nghiệm Cơ – Nhiệt
Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.HCM
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 266 tr.
Nhan đề: Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
Tác giả: Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 504 tr.
Nhan đề: Thiết kế mạch số với VHDL & Verilog - Tập 1
Tác giả: Tống Văn On
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 250 tr.
Nhan đề: Từng bước làm chủ Ubuntu Linux
Tác giả: Tô Thanh Hải, Phương Lan
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 205 tr.
Nhan đề: Quản trị Server 2008 – Tập 1
Tác giả: Tô Thanh Hải, Phương Lan
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 257 tr.
Nhan đề: Quản trị Server 2008 – Tập 2
Tác giả: Tô Thanh Hải, Phương Lan
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 269 tr.
Nhan đề: Lập trình cơ sở dữ liệu với C # - Mô hình nhiều tầng
Tác giả: Nguyễn Văn Lân, Phương Lan
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 249 tr.
Nhan đề: Phương pháp luận dự báo
Tác giả: Trịnh Thị Long Hương
Nhà xuất bản: Thống Kê
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 342 tr.
Nhan đề: Điện học đại cương
Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.HCM
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 259 tr.
Nhan đề: Cơ nhiệt đại cương
Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.HCM
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 254 tr.
Nhan đề: Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Người dịch: Phan Thị Thanh Bình, Phan Quốc Dũng, Phạm Quang Vinh
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 530 tr.
Nhan đề: Kỹ thuật điện tử số thực hành
Tác giả: Bạch Gia Dương, Chử Đức Trình
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 435 tr.
Nhan đề: Giáo trình : Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Tác giả: Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 223 tr.
Nhan đề: Giáo trình : Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tác giả: Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 264 tr.
Nhan đề: Bài tập C nâng cao
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngự
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 302 tr.
Nhan đề: Hỏi & Đáp : Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh, Phạm Đức Kiên
Nhà xuất bản: Chính Trị - Hành Chính
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 188 tr.
Nhan đề: Giáo trình : Quy hoạch tuyến tính
Tác giả: Võ Văn Tuấn Dũng
Nhà xuất bản: Thống Kê
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 139 tr.
Nhan đề: Bảo quản và chế biến rau quả
Tác giả: Quách Đĩnh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 328 tr.
Nhan đề: Cơ học kết cấu – Tập 1 : Hệ tĩnh định
Tác giả: Lều Thọ Trình
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 220 tr.
Nhan đề: Cơ học kết cấu – Tập 2 : Hệ siêu tĩnh
Tác giả: Lều Thọ Trình
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 324 tr.
Nhan đề: Bài tập cơ học kết cấu – Tập 1 : Hệ tĩnh định
Tác giả: Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 208 tr.
Nhan đề: Bài tập cơ học kết cấu – Tập 2 : Hệ siêu tĩnh
Tác giả: Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Nhà xuất bản: Văn hóa – Thông tin
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 284 tr.
Nhan đề: Bài tập vật lý Điện – Từ : Tập 2
Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.HCM
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 254 tr.
Nhan đề: CCNP BSCI - Official Exam Certification Guide, Fourth Edition
Tác giả: Brent D.Stewart, Clare Gough
Nhà xuất bản: Cisco Press
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 638 tr.
Nhan đề: CCNP ONT - Official Exam Certification Guide
Tác giả: Amir S. Ranjbar
Nhà xuất bản: Cisco Press
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 373 tr.
Nhan đề: CCNP ISCW - Official Exam Certification Guide
Tác giả: Brian Morgan, Neil Lovering
Nhà xuất bản: Cisco Press
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 650 tr.