English
Ngày 19-06-2014, VILASAL đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG TP. HCM tổ chức Hội thảo tập huấn “ Tác quyền trong hoạt động Thư viện”. ...
Hãy tham gia cuộc thi viết và sáng tạo video clip "Góc nhìn của BẠN về THƯ VIỆN" từ 15/6/2014 đến 30/9/2014 ...
Ngày 21-04-2014, tại Thư viện Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên đã tổ chức ngày sách Việt Nam với chủ đề "Sinh viên Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên với ngày sách Việt Nam" ...
Chính quyền Báo chí
Đại học Bộ máy tra cứu
Thư viện Hội Thư viện
Từ khóa Tiêu đề
Nhập TỪ KHOÁ trong TIÊU ĐỀ: Tác giả, Nhan đề, Đề mục hay Tất cả
Bộ sưu tập luận văn Thạc sĩ gồm 2257 đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu trong đó một số đề tài của Trường ĐH. Tổng hợp và phần lớn đề tài của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM từ năm 1995 đến nay ...
Xem thêm
Quản trị thư viện