English
Thông báo đăng ký tham dự lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện 2016: Nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc sử dụng Thư viện hiệu quả. Thư viện tổ chức các lớp ...
Chuyên mục sách hay mỗi tuần: “Sống theo phương thức 80/20 tác giả đã chỉ ra chìa khóa của sự thành công là tập trung vào vài thứ thật sự quan trọng, ....
Ngày 11/8/2016, tập huấn: “Vấn đề thực thi quyền tác giả trong các thư viện trường Đại học, Cao đẳng" được tổ tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Khóa tập huấn đã quy tụ hơn 53 học viên ...
Chính quyền Báo chí
Đại học Bộ máy tra cứu
Thư viện Hội Thư viện
Từ khóa Tiêu đề
Nhập TỪ KHOÁ trong TIÊU ĐỀ: Tác giả, Nhan đề, Đề mục hay Tất cả
Bộ sưu tập Công trình nghiên cứu Khoa học gồm 406 đề tài cấp Bộ, ĐHQG TP. HCM, Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu từ năm 1990 đến nay ...
Xem thêm