English
 
  Dịch vụ Tổng quan
 
  Tham khảo
 • Chức năng và nhiệm vụ: Hướng dẫn sử dụng và đáp ứng yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng độc giả
 • Sưu tập tham khảo và công cụ tham khảo
 • Hướng dẫn sử dụng thư viện và tìm kiếm thông tin:
 • - Tập thể
  - Cá nhân
 • Dịch vụ cung cấp thông tin
 • - Nhận yêu cầu
  - Phỏng vấn
  - Hợp đồng hay thỏa thuận
  - Dạng thông tin được cung cấp
 • Đóng gói thông tin
 • Tham khảo giao tiếp trực tuyến – Chat Reference
  Lưu hành
 • Chức năng và nhiệm vụ: Phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, và học tập cho sinh viên và giảng viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tài nguyên
 • Tổ chức kho:
  - Phòng đọc sinh viên
  - Phòng đọc cao học
  - Phòng tạp chí
  - Phòng đọc cơ sở Linh Trung
 • Phương thức phục vụ các kho:
  - Đọc tại chỗ
  - Mượn về nhà

 
 
 Không gian học tập chung
 • Chức năng và nhiệm vụ: Phục vụ nhu cầu sử dụng tài nguyên điện tử cho độc giả thư viện.
 • Dịch vụ cung cấp:
  - Thiết bị đọc sách Kindle Fire
  - Học ngoại ngữ qua mạng
  - CSDL CD-ROM
  - Phim khoa học và Phim truyện
  - Chương trình truyền hình
 Mượn liên thư viện
 • Dịch vụ cho mượn sách, tài liệu giữa các thư viện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài liệu của độc giả.
 • Dịch vụ được áp dụng cho sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên và cán bộ của các trường thành viên trong ĐHQG-HCM.
 Dịch vụ tư vấn và huấn luyện
 • Tư vấn, thiết kế, xây dựng, phát triển thư viện và trung tâm thông tin
 • Xử lý nghiệp vụ tại ngoại – Outsourcing
 • Huấn luyện nghiệp vụ
 • Hợp đồng hiện đại hóa thư viện chất lượng cao